Binäärioptiot

Binäärioptiot (binary options) ovat nopeita sijoituksia, joissa on korkeat voitonmahdollisuudet. Binäärioptioihin sijoittaessaan sijoittaja ostaa optioita tiettyyn kohteeseen ja veikkaa kohteen arvon muutoksen suunnan. Binäärioptiot ovat yksinkertainen lyhytaikaisen sijoittamisen muoto, joka ei vaadi sijoittajalta aikaisempaa kokemusta. Binäärioptiosijoittamista voi harrastaa kuka tahansa ja siihen voi lähteä mukaan pienelläkin summalla. Ylimääräisiä tahoja, kuten pankkeja ei tarvita lainkaan.

Binäärioptiosijoittamisen periaate

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Binäärioptioiden suosio perustuu pitkälti sijoitusmuodon yksinkertaisuuteen. Sijoittaja ei varsinaisesti omista kohdetta, johon rahansa sijoittaa. Kohde voi olla esimerkiksi pörssi- tai valuuttakurssi tai jotain muuta. Sijoittajan tehtävä on veikata, nouseeko vai laskeeko kohteen arvo. Tämä tapahtuu veikkaamalla joko Call (kohteen arvo nousee) tai Put (kohteen arvo laskee). Binäärioptioilla toimiminen on helppoa, koska sijoittajan ei tarvitse edes tietää, paljonko kohteen arvo nousee tai laskee. Suunnan muutoksen oikein veikkaaminen riittää saamaan voittoa.

Kohteiden arvon muutoksia veikataan aina tietyn ennalta määrätyn aikarajan puitteissa. Aikaraja vaihtelee muutamasta kymmenestä sekunnista pidempiin aikaväleihin, kuten tunteihin, päiviin tai viikkoihin. Lisäksi arvon muutoksen oikein tietämisestä seuraava voitto määritellään myös aina etukäteen. Voittoprosentti on tavallisesti yli 60 ja lähentelee monissa tilanteissa jopa 80-90 prosenttia.

Binäärioptiosijoittaminen tapahtuu erilaisten välittäjien kautta. Välittäjästä riippuen kohteet vaihtelevat ja samoin myös saatavilla olevat aikarajat ja voittoprosentit. Monesti suositellaan sijoittamista usean eri välittäjän kautta, varsinkin ensikertalaisen kohdalla. Tällöin on helpompi saada kokonaiskuva meneillä olevista markkinoista ja niissä tapahtuvista muutoksista, sekä löytää parhaat ja luotettavimmat välittäjät. Useat välittäjät tarjoavat mahdollisuuden demotilin kokeilemiseen. Tämä antaa sijoittajalle mahdollisuuden tutustua välittäjän kaupankäyntialustaan ja kokeilla binäärioptiokauppaa ennen kuin ryhtyy siihen oikeasti.

Sijoittajalle hyödyllisiä apuvälineitä

Ihan täysin omillaan uuden tai vanhankaan sijoittajan ei tarvitse olla. On olemassa erilaisia kaupankäyntistrategioita (binary strategies), joita sijoittaja voi hyödyntää ja parantaa omia voitonmahdollisuuksiaan. Strategioita on olemassa lukuisia erilaisia, mutta riittää, että tuntee muutaman ja osaa käyttää niitä. Strategiat perustuvat esimerkiksi markkinoiden trendien seuraamiseen ja suurten muutosten analysoimiseen.

Toinen varsinkin kokemattomalle sijoittajalle hyödyllinen väline ovat signaalit (binary signals). Ne ovat eräänlaisia vihjeitä, joita sijoittaja voi myös hyödyntää ollessaan itse liian kiireinen seuraamaan jokaista markkinoilla tapahtuvaa muutosta. Signaalit perustuvat asiantuntijoiden mielipiteisiin ja analyyseihin. Niiden taustalla on tutkimustuloksia ja kaupankäynnissä käytettyjä strategioita. On olemassa useita palveluita, jotka tarjoavat binäärioptiosignaalivihjeitä, jotkut esimerkiksi päivittäin suoraan matkapuhelimeen. Nämä palvelut ovat usein maksullisia, mutta myös ilmaisia on tarjolla.

Automaattiset kaupanpäynnin alustat (binary option trading robots) ovat suosittuja binäärioptiokaupankäynnissä. Automaattinen kaupankäynti vapauttaa sijoittajan jatkuvalta markkinatilanteen seuraamiselta ja ylimääräiseltä vaivalta. Ohjelma tekee laskelmia erilaisia strategioita ja menetelmiä hyödyntäen ja tekee näin suurimman työn sijoittajan puolesta. Sijoittajan ei tarvitse tietää jokaista markkinoiden liikettä voidakseen sijoittaa rahansa turvallisesti binäärioptioihin.

Sijoita rohkeasti, mutta harkiten

Yksinkertaisuuden ja helpon saatavuuden ohella binäärioptiosijoittaminen on erittäin kukkaroystävällinen sijoitusmuoto, sillä siitä ei aiheudu sijoittajalle mitään ylimääräisiä kuluja, toisin kuin monessa pitkäaikaisessa sijoittamisessa. On kuitenkin muistettava, että korkeasta voittomahdollisuudesta huolimatta myös riskit ovat melko suuret. Sijoittajalla on käytännössä ihan yhtä suuri mahdollisuus veikata väärin ja menettää rahansa. Siksi binäärioptiosijoittamisessa onkin hyödyllistä tuntea jonkin verran veikkaamansa kohteen taustoja.

Korkea riski johtuu osittain siitä, että binäärioptiot ovat kasinolla pelattavien pelien tavoin ” kaikki tai ei mitään” -tyyppisiä asetelmia. Sijoittajalla on tasan kaksi mahdollisuutta, eikä sen enempää. Ensikertalaista häviön mahdollisuus ehkä pelottaa ja riskit tuntuvat suurilta. Useat välittäjät tarjoavatkin erilaisia vakuutuksia, jotka turvaavat sijoittajan rahat tai ainakin osan niistä.

Paras tapa aloittaa binäärioptioihin sijoittaminen on olla rohkea ja utelias, mutta samalla riittävän varovainen ja edetä hitaasti. Kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja ja tutustumalla rauhassa markkinoihin saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset. Binäärioptiot eivät vaadi aiempaa kokemusta sijoittamisesta, mutta niiden kanssa voi kehittyä paremmaksi ja tavoitella entistä suurempia voittoja.