Strategiat

Kuten kaupankäynnissä yleensäkin, on myös binäärioptiomarkkinoilla erilaisia strategioita, joita jo pidempään sijoittaneet käyttävät hyvinkin paljon. Kaupankäyntistrategiat ovat hyödyllisiä, kun omaa jonkinlaiset perustiedot markkinoista ja niiden käyttäytymisestä ja osaa näin ollen käyttää trendejä ja muutoksia hyväkseen sijoittamisessa. Strategioiden tunteminen on hyödyllistä myös aloittelijalle. Kun oma markkinatuntemus kehittyy, on myös helpompi valita sellainen strategia, joka tuntuu omalta.

binaarioptiot-laskin

Strategioita on tarjolla useita, eikä niiden kaikkien tunteminen ole tarpeen. Riittää, kun tietää muutaman hyvän strategian ja ymmärtää niiden taustat ja osaa hyödyntää niitä omassa kaupankäynnissään. Tässä esitellään joitain yleisiä strategioita, joista on apua binäärioptiokaupassa.

Trendistrategia

Trendistrategia (Trend Lines Strategy) hyödyntää markkinoiden trendilinjoja (trend lines). Strategian taustalla on ajatus linjojen analysoimisesta ja varsinkin muutosten tulkitsemisesta. Yksinkertaisimmillaan laskeva käyrä merkitsee kohteen arvon laskua ja nouseva käyrä taas kohteen arvon nousua. Kun tarkastellaan näitä linjoja pidemmällä aikavälillä, saadaan arvokasta tietoa markkinoiden kehityksestä ja voidaan päätellä, miten ne kehittyvät tulevaisuudessa.

Vahvat trendit ovat usein eräänlainen varoitusmerkki. Jos kohde on pitkään voimakkaasti nousussa, voidaan olettaa, että suunta kääntyy jossain vaiheessa kokonaan ja arvo alkaakin laskea. Trendilinjoihin onkin syytä suhtautua pienellä varovaisuudella, vaikka niiden seuraamisesta on merkittävää hyötyä sijoittajalle.

Tuki- ja vastustuslinjat

Tuki- ja vastustuslinjat (Support and Resistance lines) ovat trendilinjojen ohella toinen varteenotettava markkinoiden analysointikeino. Nämä linjat ilmentävät kohteen hinnan muutoksia tiettyyn suuntaan. Tukilinja on sellainen kohta, josta alemmas hinta ei enää mene, vaan se on pysähtynyt. Vastustuslinja taas puolestaan kertoo sen kohdan, jonka yläpuolelle hinta ei enää nouse.

Taas on kuitenkin muistettava, että vahva nousu tai lasku voi enteillä tilanteen äkillistä kääntymistä aivan päinvastaiseen suuntaan. Seuraavaksi tukilinja saattaakin olla uusi vastustuslinja tai toisinpäin ja analyysit on tehtävä uudestaan.

Yhden kohteen strategia

Tämä on kenties kaikkein yksinkertaisin strategia. Sijoittaja päättää yksinkertaisesti sijoittaa vain ja ainoastaan yhteen kohteeseen markkinoilla. Tämä sisältää tiettyjä riskejä, minkä vuoksi usein suositellaankin nimenomaan useampaan kohteeseen sijoittamista. Yhden kohteen strategia on kuitenkin varteenotettava silloin, jos kohde on sijoittajalle erityisen tuttu ja hän ymmärtää kohteen arvon muutoksia markkinoilla. Tämä strategia on korkean riskinsä vuoksi myös erittäin tuottoisa vaihtoehto.

Pinokkiostrategia

Pinokkiostrategia (Pinocchio Strategy) toimii siten, että etsitään selkeästi poikkeavaa arvoa markkinoilta. Kohteen arvon on siis selkeästi joko noustava tai laskettava. Tällöin oletetaan taas, että raju nousu tai lasku viittaa tilanteen kääntymiseen. Jos kohteen arvo siis on rajussa nousussa, kannattaa sijoittajan veikata arvoa Put (laskeva arvo) ja jos taas rajussa laskussa, kannattaa veikata arvoa Call (nouseva arvo), koska oletetaan, että tilanne kääntyy pian päälaelleen. Tämä strategia on melko varma, joten se soveltuu erityisen hyvin aloittelijoille.

Kokenut sijoittaja voi myös kehittää oman kaupankäyntistrategian, joka usein merkitsee hyväksi havaittujen stategioiden yhdistämistä ja niiden parhaiden puolien löytämistä. Tämä vaatii jo laskelmoivampaa sijoittamista ja markkinoiden tuntemusta.