Signaalit ja automaattinen kaupankäynti

Binäärioptiomaailmasta löytyy sijoittajan avuksi erilaisia välineitä. Automaattisen kaupankäynnin alustat ja binäärioptiosignaalit ovat molemmat suosittuja binäärioptiokaupankäynnissä. Niiden käyttöä suositellaan ja varsinkin aloittelevalle sijoittajalle ei ole pahitteeksi käyttää vaikka molempia yhtä aikaa. Kokonaiskuva markkinoista on helpompi säilyttää, kun saa tietoja useasta eri suunnasta ja lisäksi voitonmahdollisuudet paranevat olennaisesti.

Automaattinen kaupankäynti

binaarioptiot-lompakko
Automaattisen kaupankäynnin alustat (Binary Options Trading Robots) ovat hyödyllinen apu binäärioptioihin sijoittavalle. Sijoittajan ei tarvitse olla asiantuntija hyötyäkseen automaattisesta kaupankäynnistä, vaan päinvastoin. Automaattisessa kaupankäynnissä sijoittajan ei tarvitse olla jatkuvasti tietoinen markkinoilla tapahtuvista muutoksista tai ehtiä seuraamaan jokaista markkinoiden askelta. Hän voi kuitenkin saada mittavat voitot binäärioptioista ja menestyä aivan kuin kuka tahansa.

Tarjolla on useita automaattisen kaupankäynnin ohjelmistoja, jotka kaikki pyrkivät samaan lopputulokseen ja toimivat käytännössä samalla lailla. Ohjelmat hyödyntävät olemassa olevia strategioita ja tekevät laskelmia sijoittajan puolesta. Ohjelmat seuraavat markkinoiden kehitystä ja trendejä ja pitävät sijoittajan jatkuvasti ajan tasalla. Ohjelmat on myös suunniteltu yksinkertaisempaan tilien hallintaan ja langat pysyvät niin sanotusti paremmin käsissä. Ei haittaa, vaikka sijoittaja ei pystyisikään olemaan jatkuvasti paikan päällä, binäärioptiomarkkinat seuraavat häntä ja hän pysyy itse jatkuvasti perillä niistä.

Ohjelmiston valitseminen

Automaattinen kaupankäynti vähentää binäärioptiosijoittamisen riskejä. Käytössä voi olla useita automaattisen kaupankäynnin ohjelmistoja ja tuloksia voi vertailla ja arvioida. Parasta onkin, että sijoittaja ei luota saamiinsa tietoihin sokeasti, vaan katselee vähän ympärilleen ja tutustuu useampaan eri ohjelmistoon. Ohjelmat antavat sijoittajalle paremman kokonaiskuvan, jonka avulla sijoittaja voi ohjata omaa kaupankäyntiään paremaan suuntaan ja saavuttaa entistäkin enemmän voittoja, sekä vähentää tappioita.

Suosittu automaattisen kaupankäynnin ohjelmisto tällä hetkellä on Binary Option Robot. Helppokäyttöisyys ja nopea kaupankäynti ovat ohjelmiston valttikortteja. Ohjelman voi ladata omalle tietokoneelleen ja saada saman tien reaaliaikaiset tulokset markkinatilanteesta. Ohjelma laskee jatkuvasti uusia arvoja ja pitää sijoittajan ajan tasalla. Ohjelmisto hyödyntää tunnettuja kaupankäynnin strategioita. Kaikki perustuu siis olemassa oleviin tietoihin ja taustalla oleviin algoritmeihin. Parasta on, että sijoittajan itsensä ei tarvitse päätään näillä vaivata.

Toiset automaattisen kaupankäynnin alustat ovat halvempia kuin toiset ja jotkut jopa maksuttomia. Binary Option Robot on kohtuuhintainen ja hyvien tulosten ansiosta siitä ollaan myös valmiita maksamaan. Ohjelman avulla kaupankäynnin tulokset paranevat sen verran, että omat rahat on helppo saada takaisin.

Binäärioptiosignaalien toimintaperiaate

Automaattisen kaupankäynnin ohjelmistoja voi käyttää yhdessä signaalien (binary signals) kanssa. Signaalit ovat vihjeitä vallitsevasta markkinatilanteesta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Käyttämällä niitä hyödykseen, on sijoittajan helpompi valita kohde, johon haluaa sijoittaa ja kohteen arvon muutoksen suunta. Vihjeitä on mahdollista saada useita kertoja päivässä ja reaaliajassa, jolloin sijoittaminen niiden perusteella on mahdollista koska tahansa ja tulokset ovat mahdollisimman luotettavia.

Signaalit perustuvat asiantuntioiden mielipiteisiin ja taustalla oleviin tutkimustuloksiin. Niiden perustana on paljon samanlaista materiaalia kuin automaattisessa kaupankäynnissä, jonka vuoksi niitä voi hyvin käyttää yhdessä automaattisen kaupankäynnin ohjelmistojen kanssa. Tuloksia kannattaa vertailla keskenään ja löytää hyvä kultainen keskitie, jota noudattaa omassa binäärioptiokaupassa. Signaalit muuttuvat jatkuvasti, mikä on syytä pitää mielessä. Ne eivät ole ehdottomia totuuksia, vaan ainoastaan vahvoja suuntaviivoja, joiden tarkoitus on ohjata sijoittaja oikeaan suuntaan.

Signaalipalvelun valitseminen

Signaalintarjoajia on olemassa sekä ilmaisia että maksullisia. Oikean signaalipalvelun valinta ei välttämättä ole helppoa, mutta parhaat löytää seuraamalla tietoja asiakastyytyväisyydestä ja kyseisen palvelun luotettavuudesta ja suosiosta. Lisäksi tietojen paikkaansapitävyyttä voi arvioida vertaamalla saamiaan tietoja markkinoiden trendeihin. Jos tiedot eivät seuraa lainkaan markkinoita, ei niihin välttämättä kannata luottaa kovin sokeasti.

Kuten automaattisen kaupankäynnin alustoja, on markkinoilla myös useita binäärioptiosignaalien palveluntarjoajia. Tällä hetkellä suosituimpiin kuuluu palvelu nimeltä Updown Signals. Vihjeet saa teksitiviestillä suoraan puhelimeen useita kertoja päivässä, joten kaupankäynti on jatkuvasti ajan tasalla ja mahdollista mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Sijoittajan on myös mahdollista palvelun kautta nähdä signaalit pidemmältä ajalta ja verrata niitä uusimpiin. Näin kokonaiskuva kohteen markkinoista ja arvonmuutoksista säilyy, eikä sijoittajan tarvitse veikata mitään sokeasti. Updown signals on maksullinen, mutta edullinen signaalipalvelu.